İnsanı çevresinde ön plana çıkartan kişinin tarzıdır. Ne kadar farklı ve dikkat çekiciyse karşısındakinin o kadar fazla ilgisini kazanır. Bunun sonucunda çevresindekiler de o kişiyle iletişime geçme isteği uyanır. Kurumsal kimlikte bunun gibidir. Kurumsal kimlik bir kurumun imzasıdır. Pazarlama dünyasında bir kurumun, duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimi bir başka deyişle de kurumsal kimlik, firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Firmanın kendini ifade etme şekli olarak ta adlandırabileceğimiz kurumsal kimlik, hedef kitlesiyle iletişime geçebilmesi ve dikkat çekmesi açısında büyük önem arz eder. Şartları sürekli olarak değişen ve gelişen dünyada firmaların marka bilinirliklerinin önemi, fark edilebilir olması hedef kitleye ulaşım açısından yüksek önem taşır. Bu sebepten kurumsal kimlik bir firma için önemi yüksek bir çalışmadır. Kurumsal kimliği oluşturan ana öğeler ise; logo, slogan, kurumsal renk, font, kurumsal kimlik kitabı, kartvzit gibi temel tanıtım araçlarıdır.

Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir. Kurumsal kimlik, firmanın görünen yüzüdür bu yönüylede firmanın müşteriyle ilk temasını sağlar. Kurumsal kimliğin en önemli avantajı firmalarda veya kurumlarda oluşabilecek kimlik kargaşasını ve ifade eksikliğini yok eder.